رفتن به محتوای اصلی
x

آغاز برگزاري آزمون هاي پايان ترم مجتمع

به گزارش واحد روابط عمومي مجتمع ، آزمون هاي پايان نيمسال اول سال 1401-1402 در تاريخ 1401/10/15 با آزمون درس فوريت هاي محيطي شروع گرديد . برگزاري آزمون هاي پايان نيمسال تا تاريخ 1401/11/06 بر اساس برنامه اعلام شده و مندرج در پايگاه اينترنتي مجتمع ادامه خواهد داشت .