رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري جلسه مصاحبه اساتيد متقاضي تدريس در نيمسال اول 1402 - 1401 مجتمع

جلسه مصاحبه داوطلبين متقاضي تدريس در نيمسال اول سال تحصيلي 1402 - 1401  مجتمع آموزش عالي سلامت خميني شهر  در محل اين مجتمع برگزار گرديد . اين جلسه در تاريخ 1401/06/17 برگزار گرديد و افراد داوطلب تدريس مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج جلسه مصاحبه و همچنين پايش و ارزشيابي اساتيدي كه سابقه تدريس در مجتمع داشته اند پس از جمع بندي در شوراي آموزشي مجتمع اعلام خواهد شد.